ارسال پیام برای دستگاه دوخت دستی

دستگاه دوخت دستی

بازدید:٢٣٣۵ | ا

ü سیل کردن محکم مانع از داخل شدن هوا و آب می شود.

ü عملکرد سریع، اندازه کوچک، اندازه گیری دقیق، عمر طولانی و قدرت بالا از مزایای دستگاه دوخت دستی می باشد.
دوخت دستی ,گشتا صنعت مشهد,دوخت,دوخت با دست

1 / 1
دستگاه دوخت دستی
http://www.gashtasanat.com