فروش ویژه سود سوزآور

بازدید:۴٨۶ | ا

فروش ویژه سود سوزآور شیراز با درصد خلوص 98 درصد به صورت پرک (کیسه ای)
فقط جهت کارخانجات شوینده به مدت محدود و قیمت بسیار مناسب
سود جامد پرک کاستیک
سـود پـرک
سود سوز آور
کاستیک سودا
سـود جامد پـرک
هـیـدروکـسـید سـدیـم
تولید کننده سود پرک


سود سوزآور,سود پرک,سود کاستیک,سود جامد

فروش ویژه سود سوزآور