ارسال پیام برای کلمپ آمپر متر هیوکی 3282 HIOKI CLAMP

کلمپ آمپر متر هیوکی 3282 HIOKI CLAMP

بازدید:٩١٩ | ا

کلمپ آمپر متر هیوکی HIOKI DIGITAL CLAMP ON HiTESTER 3282
HIOKI DIGITAL CLAMP ON HiTESTER 3282
کلمپ آمپر متر هیوکی HIOKI DIGITAL CLAMP ON HiTESTER 3282 دستگاهی است که میتوان از طریق روشی ایمن و مناسب ، جریان موثر را بدون نیاز به پراپ اندازه گیری کرد.زمانی که جریان از طریق یک رسانا باعث ایجاد میدان مغناطیسی میشود کلمپ متر می تواند آن جریان را اندازه گیری کند این دستگاه با کیفیت با قیمت ارزان در شرکت بهروز ، عامل فروش انواع تجهیزات تست و اندازه گیری به فروش می رسد.
مشخصات فنی دستگاه کلمپ آمپر متر هیوکی HIOKI DIGITAL CLAMP ON HiTESTER 3282 :
قابلیت اندازه گیری جریان AC
قابلیت اندازه گیری ولتاژAC/DC
قابلیت اندازه گیری فرکانس
قابلیت اندازه گیری مقاومت
قابلیت اندازه گیری میزان موثر(RMS
رنج اندازه گیری :
قابلیت اندازه گیری جریان AC تا 1000A
قابلیت اندازه گیری ولتاؤ AC/DC 600V

کلمپ امپر متر,مولتی کلمپ,مولتی متر ,مولتی آمپر متر

1 / 1
کلمپ آمپر متر هیوکی 3282 HIOKI CLAMP
http://www.btmco.ir/productdetails.