ارسال پیام برای کدورت سنج رومیزی هانا مدل HANNA HI88703

کدورت سنج رومیزی هانا مدل HANNA HI88703

بازدید:٣۶٣ | ا

دستگاه کدورت سنج رومیزی حرفه ای مدل HANNA HI 88703 یک دستگاه کدورت سنج رومیزی ،آزمایشگاهی جهت کدورت سنجی مایعات مورد استفاده قرار می گیرد که همچنین با استانداردهای AMCO_AEPA-1 که مربوط به تایید دقت اندازه گیری کدورت اولیه که برای تایید کالیبراسیون و عملکرد دستگاه استفاده میشود تولید شده است. این دستگاه بوسیله متودهای EPA180.1 و روش های استاندارد برای آزمایش و تعیین میزان کدورت آب آشامیدنی و آب فاضلاب مانند ۲۱۳۰B استفاده میشود.

از ویژگی های جانبی، دارا بودن کابل USB برای انتقال داده های اندازه گیری شده و کارکرد بوسیله برق شهری، کالیبراسیون بیش از چهار نقطه بوسیله استاندارد های مختلف همراه با دستگاه، قابلیت تنظیم مقادیر نسبتی و غیر نسبتی در منو دستگاه را میتوان نام برد.
کدورت سنج رومیزی,قیمت کدورت سنج رومیزی,نمایندگی کدورت سنج رومیزی,کاربرد کدورت سنج

1 / 1
کدورت سنج رومیزی هانا مدل HANNA HI88703