بالابر ۲۰ متری

بازدید:١۶١ | ا

شرکت پیشرو بالابر فارس
تولید کننده انواع بالابرهای هیدرولیکی متحرک و ثابت در ارتفاع های مختلف
بالابر حداکثر ارتفاع ۲۰ متر در مدل SFP

تلفن:۳-۳۷۷۴۵۴۰۰-۰۷۱
۰۷۱-۳۷۷۴۵۴۰۵
مدیر فروش و بازرگانی: ۰۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳

www.pishrobalabar.com
www.pishrobalabar.ir

بالابر ۲۰ متری
www.pishrobalabar.com