ارسال پیام برای بالابر نفری | بالابر آکاردئونی 8 تا 10 متر

بالابر نفری | بالابر آکاردئونی 8 تا 10 متر

بازدید:٧٨ | ا

فروش بالابر نفری ، بالابر قیچی 8 و 10 متر ، بالابر آکاردئونی 8 تا 10 مترتوضیح:

ارتفاع جمع شده، عبور از راهروهای استاندارد را سهل می کند.
0.81 متر عرض، کار در مناطق پرازدحام را میسر می کند.
2.38 متر شعاع چرخش به خارج مانورپذیری عالی را ممکن می سازد.
13 سانتی متر فاصله از زمین استفاده از آن را در فضای داخلی میسر می سازد.
پشتیبانی در مقابل دست اندازها و محدودکننده بار در سبد حداکثر ایمنی را تضمین می کند.
کارکرد خودکار بالا
مقاوم، قابل اعتماد و نگهداری آسان
نیروی محرکه از طریق برق تامین می شود و دارای گواهینامه استاندارد ISO9001 است.

1 / 1
بالابر نفری | بالابر آکاردئونی 8 تا 10 متر