ارسال پیام برای دستگاه لیبل چسبان نیمه اتومات

دستگاه لیبل چسبان نیمه اتومات

بازدید:١٩٧ | ا

این دستگاه از انواع لیبل نافع صنعت میباشد که برای چسباندن لیبل روی ظروف استوانه ای (گرد) استفاده میشود. که برای چسباندن تعداد 700 عدد در ساعت لیبل مفید میباشد