ارسال پیام برای فروش کمپرسور کومپ ایر و بوستر بوگه

فروش کمپرسور کومپ ایر و بوستر بوگه

بازدید:۴۶ | ا

فروش یک دستگاه کمپرسور اویل اینجکت کومپ ایر 75 کیلووات و یک دستگاه بوستر 40 بار BOGE به صنعت پلاستیک
www.noavarhava.com

1 / 1
فروش کمپرسور کومپ ایر و بوستر بوگه
www.noavarhava.com