ارسال پیام برای کمد لباس با جاکفشی به آزماسکو

کمد لباس با جاکفشی به آزماسکو

بازدید:١٠۴٨ | ا

کمد وجاکفشی

جهت تعویض لباس کارکنان آزمایشگاه کمد همراه با جا کفشی طراحی شده ؛ دارای در مجزا میباشد ,که آلودگی های کفش به لباسها منتقل نشود

این کمد میتواند در اندازههای متفاوت و نگهای متنوع تولید گردد .

1 / 1
کمد لباس با جاکفشی به آزماسکو
http://www.behazmasakoo.ir