دستگاه سيل وكيوم اتوماتيك از كاروپك

بازدید:۶٣ | ا

جهت سيل كردن درب ظروف پلاستيكي با استفاده از فيلمهاي از جنس PE,PP,PVCو...به صورت اتوماتيك مورد استفاده قرار مي گيرد. اپراتور ظرف پر شده را داخل دستگاه قرار داده و دكمه مربوطه را فشار مي دهد. دستگاه به صورت اتوماتيك ظرف را به داخل كشيده ، هواي ظرف را تخليه مي كند ، گاز مربوطه را به داخل ظرف تزريق كرده و توسط فيلم مربوطه ، ظرف را سيل مي كند.
سيستم دستگاه مكانيكي و پنوماتيك مي باشد و دستگاه تاريخزن به روي آن قابل نصب است. اين دستگاه در انواع دستي ، فروشگاهي ، نيمه اتوماتيك و تمام اتوماتيك قابل ارائه است.

دستگاه سيل وكيوم اتوماتيك از كاروپك