فروش قطعات مه پاش

بازدید:١٨٢ | ا

مه پاش
.شرکت راستین کار وارد کننده انواع قطعات سیستم مه پاش

سیستم مه پاش نازلی برای تامین رطوبت و کاهش دمای محیط است. که امروزه در .سراسر .دنیا کاربرد بسیار وسیع و گشترده ای دارد

مه پاش
سیستم مه پاشمی نازلی کاربرد بسیار وسیعی در سالن های مرغداری،گلخخانه های،سالن های .قارچ، دامداری ها، رستوران ها و اتاق مه استخرها به کار گرفته می شود
سیستم سرمایش فضای باز نازلی علاوه بر ایجاد رطوبت بدون خیسی، دمای محیط را تا 10 درجه .سانتی گراد پایین می آورد، و فضایی مطبوع ایجاد می کند

انواع خصوصیات مه پاش :
خروجی کوچک
پودر کردن قطره اب
نازلهای مه پاش سرمایش فضای باز :
مرغداری ها
سالن قارچ
گاوداری ها
مه پاش رستوران
باغهای مسکونی
برای اطلاعات بیشتر به سایت مامراجعه فرمایید:www.rastinkar.com

فروش قطعات مه پاش
www.rastinkar.com