نمونه‌ای از دریل برقی‌های فروش رفته

ارسال در کاتالوگ و بروشور کارگاه آلفا
ا

نمونه‌ای از دریل برقی‌های فروش رفته

نمونه‌ای از دریل برقی‌های فروش رفته
 • کارگاه آلفا
 • تلفن ثابت: ٠٩٣٣٧٧٧٣٠٧٩ تماس
 • فکس:
 • موبایل: ٠٩٢١٠٧٠٨٢۴٧ تماس
 • وبسایت:
 • ایمیل: m.molaee@mail.ru
 • کشور: ایران
 • استان: کردستان
 • شهر: سنندج
 • آدرس: تماس با اتاق فکر آلفا: کردستان، سنندج، حاجی‌آباد پایین، خیابان مدنی، پلاک بیست و دوم با در سبزرنگ
 • صفحه اختصاصی کارگاه آلفا   sanat.ir/ShopofAlfa
 • ثبت پیام یا سفارش