ارسال پیام برای دربندي پيچي پلمپ گالن پلاستيكي

دربندي پيچي پلمپ گالن پلاستيكي

بازدید:۵۵٣ | ا

مـــاشين داراي Cap elevator براي تغذيه اتوماتيك يك نوع درب با سرعت قابل تنظيم از طريق ديمر و با پايه مستقل از دستگاه ميباشد . ظـروف بوسيله يك سيستم پنوماتيك در انتهاي شوت متــوقف و پس از درگيري با درب در ايستگاه بعدي بوسيله كله گي مخصوص درب روي ظروف بسته ميشود .بــــــطور استاندار د ماشين داراي 2 متر كانواير با بدنه استنلس استیل و محرك مستقل با توانhp 0/5است .
www.karasanat.com

1 / 1
دربندي  پيچي پلمپ گالن پلاستيكي