ارسال پیام برای کمپرسور اویل فری

کمپرسور اویل فری

بازدید:٢۴۵ | ا

کمپرسورهای تولیدی شرکت سرمایش بدون صدا ولرزش (بدون روغن)همراه با گارانتی یکساله می باشند.
کلیه سفارشات در خصوص انواع کمپرسور پذیرفته می شود

1 / 1
کمپرسور اویل فری