ارسال پیام برای تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه قهوه وشکلات

تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه قهوه وشکلات

بازدید:۶٢ | ا

لقمان پژوهش
(09121311551-88957198)
-تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه قهوه وشکلات
-فروش دستگاهها ولوازم وتجهیزات إلزامی
کارخانجات تولید کاکایو وقهوه وشکلات
-اتوکلاو٢٥ لیتری دیجیتال
-آون ٥٥ لیتری هوشمند
-انکوباتور ٥٥ لیتری هوشمند
-بنماری هشت خانه ترموستاتیک
-کوره الکتریکی هوشمند
-هود آزمایشگاه حرفه ای
-ترازوی حساس یکهزارم
-انکوباتور ٥٥لیتری یخچالدارpid
-phمتر رومیزی دیجیتال
-سیستم سوکسله
-هات پلیت مگنت
-لامپ uv
-نشاسته-سود خالص-ساکارز-کلریدریک
-مکانکی-لوریل سولفات-اشرشیا براث-
-کواکس-پپتون واتر-دی کلران-rvs-tsi-
-تجهیز کامل آزمایشگاههای غذایی زیر نظر
کارشناس ارشد آزمایشگاه.
٠٩١٢١٣١١٥٥١

1 / 1
تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه قهوه وشکلات