ارسال پیام برای کمپرسور ساور

کمپرسور ساور

بازدید:۵٢ | ا

کمپرسور ساور آلمان تولید کننده کمپرسورهای رفت و برگشتی فشار قوی تا 500 بار مناسب برای تمامی صنایع، نیروگاه ها، کشتیرانی، نفت و گاز و پتروشیمی، کارخانجات صنعتی؛ حفاری و غیره.
تولید هوای فشرده و پشتیبانی از هر نوع گازی که مورد نیاز باشد.

http://sauertehran.com