ارسال پیام برای تولید کننده پیچ و قطعه سرد

تولید کننده پیچ و قطعه سرد

بازدید:١٩٣ | ا

تولید کننده انواع پیچ و مهره و قطعه در سایز و ابعاد مختلف
دارنده انواع گواهینامه های استاندارد
طرف قر ارداد با شرکتهای دولتی /خودرو سازی / پترو شیمی
تولید انواع پیچ /پرچ آهنی /استیل /مهره جات /استد بولت /و...
اماده همکاری با شرکتهای بزرگ و عقد قرارداد یک ساله
تولیدی بازرگانی روان صنعت طلوع /تولیدی روان صنعت کوشا

تولید کننده پیچ و قطعه  سرد
تولید کننده پیچ و قطعه  سرد
تولید کننده پیچ و قطعه  سرد
تولید کننده پیچ و قطعه  سرد
1 / 4
تولید کننده پیچ و قطعه  سرد
2 / 4
تولید کننده پیچ و قطعه  سرد
3 / 4
تولید کننده پیچ و قطعه  سرد
4 / 4
تولید کننده پیچ و قطعه  سرد