ارسال پیام برای معنای چپ گرد یا راست گرد بودن پیچ‌ها

معنای چپ گرد یا راست گرد بودن پیچ‌ها

بازدید:٣ | ا

اگر دقت کرده باشید پیچ‌ها و مهره ها را به وسیله ابزار کنترلی با چرخاندن به اطراف می‌توان باز و بسته کرد! اگر با جهت درست بستن و باز کردن آشنا نباشد احتمال خطا در دفعه اول که امتحان می‌کنید بسیار زیاد است!!
برای محکم کردن و یا باز کردن بست، پیچ خشکه و یا هر اتصال دیگری می‌توانید از آچار، پیچ گوشتی و دریل و مته بسته به نوع اتصال دهنده استفاده کنید.

استفاده از مهره‌ها در تشخیص چپ گرد یا راست گرد بودن پیچ به شما کمک می‌کند! چگونه؟! ادامه این مطلب را می‌توانید در لینک زیر مطالعه کنید.

1 / 1
معنای چپ گرد یا راست گرد بودن پیچ‌ها
https://virgool.io/@jahanpich/%DA%8