ارسال پیام برای قابلیت هدلس مود کوادکوپتر چیست؟

قابلیت هدلس مود کوادکوپتر چیست؟

بازدید:۶ | ا

دقیقا هدلس مود چیست و چه کار می کند ؟
فرض کنید در حال هدایت یک ماشین کنترلی هستید شما همواره میدانید عقب و جلو ماشین کدام سمت است و با توجه به دانستن عقب و جلو می توانید به هدایت ماشین کنترلی خود بپردازید .

اما در هدایت کوادکوپتر بحث فرق می کند ٬ طراحی کواد ها به گونه است که شما به آسانی قادر به تشخیص جلو عقب آنها نخواهید بود ( مگر با وجود چراغ های راهنما ).

حال آنکه وقتی پهباد شما در ارتفاع بالا در حال پرواز است تشخیص جلو و عقب آن مشکل تر از قبل خواهد بود.

برای بررسی بیشتر این قابلیت جذاب می‌توانید به لینک درج شده و وبسایت سایما آرسی مراجعه کنید

1 / 1
قابلیت هدلس مود کوادکوپتر چیست؟
https://symarc.net/%D9%87%D8%AF%D9%