ترمیم قطعات سایشی با جوشکاری اتوماتیک

بازدید:٢٠٣ | ا

شرکت فشار مخزن
ارائه کننده خدمات جوشکاری اتوماتیک زیرپودری و داخل پودری جهت ترمیم و تعمیر قطعات ضدسایشی و سخت کاری شده با تست ( PT ) و قطعات دیگری که در معرض خوردگی با دمای بالا هستند می باشد .
نمونه ای از قطعات قابل تعمیر
1 )چرخ های جرثقیل و قطار
2 )غلتک و شافت ها
3 )غلتک های ریخته گری مداوم
4 )غلتک های سیمان
5 )قطعات و اتصالات نفت و گاز

ترمیم قطعات سایشی با جوشکاری اتوماتیک