ارسال پیام برای زهکش سه بعدی

زهکش سه بعدی

بازدید:١٩ | ا

مزایا

عمرطولانی : جنس این مواد از پلیمر بوده که عوامل محیطی هیچگونه تاثیری بر روی آن ندارد.

کاهش حجم خاکبرداری به جهت ضخامت کم این پانل ها

باربری قابل توجه این پانل ها (حدود 80 تن بر متر مربع)

حجم آبگذری 76 لیتر در ثانیه به واحد عرض به اضای گرادیان 1 درصد

زهکش پی ساختمان : بسیارمناسب در مناطقی که سطح آب زیر زمینی بالابوده یا بارنزولات آسمانی فراوان میباشد.

لازم به توضیح است که آب یکی از مخرب ترین عوامل طبیعی تخریب سازه ها میباشد که در صورت عدم کنترل خسارات فراوانی به سازه وارد می آورد.

زهکش دیواره:مناسب برای دیواره انواع تونل ها و همچنین سازه های زیر زمینی که در مجاورت سفرههای آب های زیر زمینی قرارا دارد.

زهکش بام سبز و چمن استادیوم های ورزشی : با توجه به شکل ظاهری این پانل ها می توانند دو لیتر بر متر مربع از آب مازاد آبیاری یا نزولات آسمانی را در خود نگه دارند.

و بدین طریق رطوبت مورد نیاز ریشه گیاهان را به طور مداوم ( در صورت عدم آبیاری فضای سبز ) تامین نماید.

زهکشی زیر جاده : در مواردی که نشست جائه ممکن است خسارات زیادی به بار آورد مانند باند فرودگاه استفاده از پنل های زهکش سه بعدی به خاطر بالا بودن باربری آن بهترین گزینه برای زهکش زیر جاده باند فرودگاه و ریل راه آهن میباشد.

1 / 1
زهکش سه بعدی