ارسال پیام برای بالابر تلسکوپی

بالابر تلسکوپی

بازدید:٣٧ | ا

مرکز فروش انواع بالابر تلسکوپی ، بالابر تلسکوپی 4 تا 25 متر
قابلیت دسترسی بیشتر و سرعت این دستگاه سبب کارایی بالای این نوع ماشین ها در کارگاههای کشتی سازی، راه و ساختمان و سایت های تعمیراتی و جهت نصب سازه های پیش ساخته می باشد.
برخی از مدل های این دستگاه دارای یک بازوی متحرک جهت دسترسی هر چه بیشتر به سطح افق می باشد.

1 / 1
بالابر تلسکوپی