ارسال پیام برای دستگاه پولیش حبوبات

دستگاه پولیش حبوبات

بازدید:١١٣٣ | ا

پولیش حبوبات SSN4001

دستگاه پولیش حبوبات
موارد استفاده:مخصوص پولیش انواع حبوبات قبل از بسته بندی.
جهت براق و چشمگیر نمودن محصول.
جلوگیری از تخریب لفاف بسته های حبوبات تولید شده.
حفظ استحکام بسته های تولیدی در دراز مدت.
جلوگیری از کدر شدن لفاف بسته های تولید شده.
ظرفیت تولید:400 الی 5000 کیلو گرم / یک شیفت کاری بستگی به نوع محصول.

عملکرد ابعاد سانتی متر برق مورد نیاز توان برق مصرفی وزن دستگاه
الکترومکانیک
طول 240
عرض 90
ارتفاع 180 سه فاز
(380 ولت) 1 کیلو وات 200 کیلو گرم

1 / 1
دستگاه پولیش حبوبات
http://www.sanatsazanco.com/fa-Serv