باد سنج

بادسنج دستگاهی برای سنجش سرعت باد است . بادسنج ها  دو دسته می باشند سرعت باد را اندازه می‌گیرند و گروه دیگر فشار باد را.
جهت کسب اطلاعات  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش  انواع بادسنج با نمایندگی ها ، تامین  کنندگان  و شرکت های فروش  بادسنج در لیست زیر تماس بگیرید. 


مشاهده نمایید: شرکت های باد سنج
باد سنج

باد سنج

شرکت صائن
تهران، تهران