دستگاه رگ یاب نوزاد

دستگاه رگ یاب نوزاد دستگاهی است که در هنگام خون گیری برای نوزاد مورد استفاده قرار گرفته و رگ های مخفی را به طور واضح مشخص می کند
جهت کسب اطلاع  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش و اجاره دستگاه رگ یاب نوزاد با نمایندگی ها ، تامین  کنندگان  و شرکت های دستگاه رگ یاب نوزاد در لیست زیر تماس بگیرید. . 


مشاهده نمایید: شرکت های دستگاه رگ یاب نوزاد