ناحیه صنعتی سفید چاه | محصولات و خدمات، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی | ، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی

ناحیه صنعتی سفید چاه واقع در استان مازندران دارای عرض جغرافیایی 36.6002541 و طول جغرافیایی 53.8893127 می باشد. برای دسترسی به ناحیه صنعتی سفید چاه می توانید، مطابق با نقشه و آدرس ناحیه صنعتی سفید چاه، روی کلیدهای مسیریابی، کلیک نمایید. همچنین برای مشاهده لیست شرکت ها و محصولات و خدمات مختلف در ناحیه صنعتی سفید چاه می توانید لیست زیر را بررسی کنید و یا در سایت صنعت جستجو نمایید.


بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی سفید چاه عبارتند از: ناحیه صنعتی گزغربی، نوکنده، گلوگاه، گلوگاه، ناحیه صنعتی گلوگاه
نتیجه ای یافت نشد!
عبارت دیگری را جستجو نماییدو یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.