محصولات و خدمات ناحیه صنعتی کریم آباد

ناحیه صنعتی کریم آباد : واقع در استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه می باشد.


بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی کریم آباد عبارتند از: نوشین، شهرک صنعتی ارومیه سه، شهرک صنعتی ارومیه یک، شهرک صنعتی ارومیه دو، قوشچی
نتیجه ای یافت نشد!
عبارت دیگری را جستجو نماییدو یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.