ناحیه صنعتی طارم سفلی | محصولات و خدمات، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی | ، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی

ناحیه صنعتی طارم سفلی واقع در استان قزوین دارای عرض جغرافیایی 36.6952477 و طول جغرافیایی 49.3115578 می باشد. برای دسترسی به ناحیه صنعتی طارم سفلی می توانید، مطابق با نقشه و آدرس ناحیه صنعتی طارم سفلی ، روی کلیدهای مسیریابی، کلیک نمایید. همچنین برای مشاهده لیست شرکت ها و محصولات و خدمات مختلف در ناحیه صنعتی طارم سفلی می توانید لیست زیر را بررسی کنید و یا در سایت صنعت جستجو نمایید.


بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی طارم سفلی عبارتند از: منجیل، سیردان، رودبار، شهرک صنعتی لوشان، لوشان
نتیجه ای یافت نشد!
عبارت دیگری را جستجو نماییدو یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.