www.sanat.ir
1 / 1
لیست قیمت تلویزیون شهری
بیش از یکسال قبل آنلاین شد

لیست قیمت تلویزیون شهری

بازدید:٢١۶ | ا
مشخصات و ویژگی ها

در یک ماژول تلویزیون شهری هر یک از پیکسل ها  فاصله مشخصی تا پیکسل های مجاور خود خواهند داشت. لذا ماژول های متنوع با فاصله پیکسلی متفاوت ساخته می شوند تا تلویزیون هایی با کیفیت های متفاوت تولید کنند. جهت اطلاع از قیمت تلویزیون شهری به لینک ارسال شده مراجعه کنید.

لیست قیمت تلویزیون شهری

تهران, تهران, تابلو led لیزر سبز

عضویت در صنعت