قطعات کمپرسور
1 / 1
کمد لباس با جاکفشی به آزماسکو
19 ساعت قبل آنلاین شد

کمد لباس با جاکفشی به آزماسکو

بازدید:١٢٢٩ | ا
کمد وجاکفشی

جهت تعویض لباس کارکنان آزمایشگاه کمد همراه با جا کفشی طراحی شده ؛ دارای در مجزا میباشد ,که آلودگی های کفش به لباسها منتقل نشود

این کمد میتواند در اندازههای متفاوت و نگهای متنوع تولید گردد .
کمد لباس با جاکفشی به آزماسکو

تهران, تهران, احمدآباد مستوفی

مرتبط / پیشنهادی

هود شیمیایی فلزی

هود شیمیایی فلزی

شرکت کارن اطلس پژوه
آب خالص ساز-دیونایزر

آب خالص ساز-دیونایزر

آداک ویرا پژوه
ترازویکصدم 0.01گرم

ترازویکصدم 0.01گرم

آداک ویرا پژوه
PHمترقلمیEutech-Ecotester ph2

PHمترقلمیEutech-Ecotester ph2

آداک ویرا پژوه
لوکس متر-نورسنجuni -t

لوکس متر-نورسنجuni -t

آداک ویرا پژوه
سوش میکروبی-سوش ATCC-ATCC

سوش میکروبی-سوش ATCC-ATCC

آداک ویرا پژوه

عضویت در صنعت