www.sanat.ir
1 / 1
فروش بنتونیت ویژه سد سازی
18 ساعت قبل آنلاین شد

فروش بنتونیت ویژه سد سازی

بازدید:١۶١ | ا
مشخصات و ویژگی ها
افزایش بنتونیت ویژه سد سازی به خاک ها، سبب افزایش در خصوصیاتی چون حد روانی، شاخص خمیری، انبساط آزاد، درصد رطوبت بهینه، چسبندگی خاک، شاخص تراکم پذیری، ضریب تورم، زمان 50% تحکیم می شود. از طرف دیگر بنتونیت سبب کاهش دانسیته خشک حداکثر، ضریب تحکیم، زاویه اصطکاک داخلی و هدایت هیدرولیکی مخلوط ها می شود.
میزان مصرف بنتونیت در سدهای خاکی تابع خصوصیات منابع قرضه و بنتونیت مورد استفاده است. در ادامه نتایج تحقیقی که برای تهیه خاک رس تماسی در پروژه سد خاکی چشمه زنه شهرکرد انجام شده است ارائه شده است. نتایج نشان داد افزایش بنتونیت، سبب افزایش شاخص خمیری، رطوبت بهینه تراکمی، چسبندگی، زمان 50 درصد تحکیم، شاخص تورم و تراکم پذیری خاک و کاهش دانسیته خشک حداکثر، زاویه اصطکاک داخلی، عدد ظرفیت باربری کالیفرنیا، ضریب تحکیم و ضریب هدایت هیدرولیکی مخلوط های خاک- بنتونیت می شود. علی رغم نقش مهم بنتونیت در کاهش ضریب نفوذپذیری و ضریب تحکیم و افزایش انعطاف پذیری و چسبندگی که از ویژگی مهم رس تماسی هستند، استفاده بیش از 10% وزنی پودر بنتونیت، سبب کاهش دانسیته خشک حداکثر به کمتر از 1.6 گرم بر سانتیمتر مکعب، کاهش چشمگیر زاویه اصطکاک داخلی و عدد ظرفیت باربری کالیفرنیا، افزایش قابلیت تراکم پذیری و ایجاد پدیده واگرایی در آنها می شود. لذا می توان گفت درصد بهینه بنتونیت مصرفی که به منظور بهبود خواص مهندسی این نمونه ها برای تهیه رس تماسی پیشنهاد می شود 10% است.
شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا با در اختیار داشتن معادن بنتونیت و ارائه محصول با کیفیت و قیمتی رقابتی بنتونیت در سد سازی را در اختیار شرکت های سد سازی قرار می دهد. برای ثبت سفارش خرید بنتونیت ویژه سد سازی با ما تماس بگیرید.
http://immd.ir/%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
09331118625
02128421230
02332224502
کلمات کلیدی: بنتونیت، تولید کننده بنتونیت، بنتونیت ویژه سدسازی، سد سازی، انعطاف پذیری، چسبندگی خاک، دانه بندی بنتونیت، قیمت بنتونیت ، فروش بنتونیت، محصولات کاغذی، bentonite.

فروش بنتونیت ویژه سد سازی

تهران, تهران, خیابان پاسداران - روبروی نگارستان ششم

مرتبط / پیشنهادی

ورمیکولیت کشاورزی

ورمیکولیت کشاورزی

شرکت توسعه معادن آسیا
فروش زئولیت در خوراک گاو شیری

فروش زئولیت در خوراک گاو شیری

شرکت توسعه معادن آسیا
پرلیت کشت گلخانه ای

پرلیت کشت گلخانه ای

شرکت توسعه معادن آسیا
فروش بنتونیت

فروش بنتونیت

شرکت توسعه معادن آسیا
فروش پرلیت در گیاهان

فروش پرلیت در گیاهان

شرکت توسعه معادن آسیا
پیت ماس

پیت ماس

شرکت توسعه معادن آسیا
پیگمنت رنگی در بندکشی

پیگمنت رنگی در بندکشی

شرکت توسعه معادن آسیا
پرلیت کشت گل داوودی

پرلیت کشت گل داوودی

شرکت توسعه معادن آسیا
فروش ورمیکولیت عایق

فروش ورمیکولیت عایق

شرکت توسعه معادن آسیا
فروش سیلیس سند بلاست

فروش سیلیس سند بلاست

شرکت توسعه معادن آسیا
فروش زئولیت در استخر پرورش ماهی

فروش زئولیت در استخر پرورش ماهی

شرکت توسعه معادن آسیا
فروش ویژه کوکوپیت

فروش ویژه کوکوپیت

شرکت توسعه معادن آسیا
فروش بنتونیت مخصوص چسب سازی

فروش بنتونیت مخصوص چسب سازی

شرکت توسعه معادن آسیا
فروش بنتونیت تزریق در تونل

فروش بنتونیت تزریق در تونل

شرکت توسعه معادن آسیا
فروش بنتونیت بستردام و طیور

فروش بنتونیت بستردام و طیور

شرکت توسعه معادن آسیا
فروش زئولیت اصلاح خاک کشاورزی

فروش زئولیت اصلاح خاک کشاورزی

شرکت توسعه معادن آسیا
بنتونیت چاه ارت ساختمان

بنتونیت چاه ارت ساختمان

شرکت توسعه معادن آسیا
فروش زئولیت ویژه کاشت گل مریم

فروش زئولیت ویژه کاشت گل مریم

شرکت توسعه معادن آسیا
پرلیت نشا کاری و قلمه زنی

پرلیت نشا کاری و قلمه زنی

شرکت توسعه معادن آسیا

عضویت در صنعت