www.sanat.ir
1 / 4
اتاق کار کثیف رادطب نقش جهان
اتاق کار کثیف رادطب نقش جهان
اتاق کار کثیف رادطب نقش جهان
اتاق کار کثیف رادطب نقش جهان
اتاق کار کثیف رادطب نقش جهان
6 ماه قبل آنلاین شد

اتاق کار کثیف رادطب نقش جهان

بازدید:١٣٩ | ا
مشخصات و ویژگی ها
اتاق کار کثیف یکی از بخشهای مهم بیمارستان است که وظیفه‌ی کنترل عفونتها و آلودگی ها را برعهده دارد. همگی تجهیزات استفاده شده توسط بیماران به اتاق کار کثیف منتقل شده و ضدعفونی یا معدوم می شوند. فرایند ضدعفونی در این اتاق بدون دخالت دست و به صورت خودکار انجام می شود. از بین نرفتن عفونتهای بیمارستانی می تواند منجر به نتایجی فاجعه بار شود بنابراین تجهیزات اتاق کار کثیف باید با بالاترین کیفیت ساخته شده و نسبت به عمل ضدعفونی اطمینان خاطر ایجاد کنند. از سوی دیگر تجهیزات بیمارستانی که مرتبا در معرض این فرایند قرار می گیرند باید استحکام بالایی داشته باشند. شرکت رادطب انواع تجهیزات مورداستفاده در اتاق کار کثیف را با بالاترین کیفیت و با استفاده از بهترین متریالها تولید می کند. از جمله تجهیزات بیمارستانی تولیبد شده با کیفیت بالا در شرکت رادطب ترالی حمل ملحفه، ترالی جراحی، میز منحنی، میز میو و تجهیزات اتاق عمل هستند که طول عمر بالایی دارند.
اتاق کار کثیف رادطب نقش جهان
اتاق کار کثیف رادطب نقش جهان
اتاق کار کثیف رادطب نقش جهان
اتاق کار کثیف رادطب نقش جهان

اصفهان, اصفهان, اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)

مرتبط / پیشنهادی

عینک محافظ ازمایشگاهی

عینک محافظ ازمایشگاهی

نوآوران تکنولوژی زیستی
طراحی CSSD رادطب نقش جهان

طراحی CSSD رادطب نقش جهان

هتلینگ بیمارستانی رادطب ن
تخت تزریقات عرضه شده با بهترین کیفیت

تخت تزریقات عرضه شده با بهترین کیفیت

هتلینگ بیمارستانی رادطب ن
سینک ابزاشوی با بهترین کیفیت در رادطب

سینک ابزاشوی با بهترین کیفیت در رادطب

هتلینگ بیمارستانی رادطب ن
ترالی دارو در رادطب نقش جهان

ترالی دارو در رادطب نقش جهان

هتلینگ بیمارستانی رادطب ن
تجهیزات اتاق عمل در رادطب نقش جهان

تجهیزات اتاق عمل در رادطب نقش جهان

هتلینگ بیمارستانی رادطب ن
پایه سرم با بهترین کیفیت در رادطب

پایه سرم با بهترین کیفیت در رادطب

هتلینگ بیمارستانی رادطب ن
تخت مطب عرضه شده با بالاترین کیفیت

تخت مطب عرضه شده با بالاترین کیفیت

هتلینگ بیمارستانی رادطب ن
سینک اسکراب رادطب با بهترین کیفیت

سینک اسکراب رادطب با بهترین کیفیت

هتلینگ بیمارستانی رادطب ن
قفسه بندی CSSD در رادطب نقش جهان

قفسه بندی CSSD در رادطب نقش جهان

هتلینگ بیمارستانی رادطب ن

عضویت در صنعت