ارسال پیام برای پی اچ متر AD1000

پی اچ متر AD1000

بازدید:۴۴ | ا

AD1000 Professional pH-ORP-TEMP Bench Meter with RS232/USB interface
فروش پی اچ متر ادوا
فروش پی اچ مترadwa مدل ad1000
رنج اندازه گیری pH : منفی 2 تا مثبت 16
دقت اندازه گیری pH : دوصدم
رنج اندازه گیری دما : منفی20 تا 120درجه
کالیبراسیون در سه نقطه
http://laboratoryrepairs.ir/f_ph/
تهران, تهران, خیابان مفتح - خیابان سمیه

1 / 1
پی اچ متر AD1000