کمپرسور هوا اصفهان
1 / 3
دستگاه تونل پاستور
دستگاه تونل پاستور
دستگاه تونل پاستور
دستگاه تونل پاستور
2 روز قبل آنلاین شد

دستگاه تونل پاستور

بازدید:٣۴ | ا
مشخصات و ویژگی ها
نوع کالا نو
برند جاوید ظفر
اصالت ایران

تونل پاستوریزاتور دولاین و تک لاین مخصوص شوریجات و ترشیجات و کنسرو جات گوشتی و غیر گوشتی 

تونل پاستوریزاتور جهت ماالشعیر 

09123061660

 

دستگاه تونل پاستور
دستگاه تونل پاستور
دستگاه تونل پاستور

تهران, قدس, تهران شهر قدس مجتمع صنعتی زاگرس پ 60

مرتبط / پیشنهادی

تونل پاستور دوشی

تونل پاستور دوشی

قیمت: ٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
ماشین سازی جاوید ظفر
تونل پاستوریزاتور

تونل پاستوریزاتور

قیمت: ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
ماشین سازی جاوید ظفر
تونل پاستوریزاتور

تونل پاستوریزاتور

ماشین سازی جاوید ظفر
تونل پاستور

تونل پاستور

شرکت استیل ماشین سبلان

عضویت در صنعت