www.sanat.ir/electropars

راهبند الکتروپارس

راهبند پارکینگ ، پارکینگ اتوماتیک ، راهبند براخبار و اطلاعیه های راهبند الکتروپارس

 • ارسال در اخبار و اطلاعیه ها راهبند الکتروپارس

  سایت راهبند الکتروپارس

  برای سفارش راهبند الکتروپارس با شماره 44400001 تماس بگیرید.
  همچنین می توانید به وب سایت الکتروپارس مراجعه کنید: راهبند اتوماتیک ، راهبند پارکینگ ، راهبند

  سایت راهبند الکتروپارس
 • ارسال در اخبار و اطلاعیه ها راهبند الکتروپارس

  راهبند پارکینگ الکتروپارس

  راهبندها درب های اتوماتیک پارکینگی عمودی هستند مانند درب های SWING به شکل یک لنگه و یا دو لنگه نصب شده و قادرند درب هایی در ابعاد بزرگ را هم شامل شوند.
  راهبند پارکینگ میتواند که به سیستم کنترل ورودی های مختلف از جمله کی پدهای دیجیتال، کنترل رادیویی (ریموت ها و هم چنین به دیگر سیسـتم های امنیتی مثل حسگر های لوپ، لبه های امنیتی فتوسل ها و نیز راهبندها که سیستم های امنیتی مجهز هستند در صورت شناسایی وجود مانع متوقف شده و یا اینکه جهت حرکتشان معکوس می باتری برای مواقع قطع برق وصل شوند.

  راهبند پارکینگ الکتروپارس