3 پست بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/fnavarannafee

فن آوران

اولین تولید کننده سیلوهای فلزی ضد آب (out door)وسیستم ا

 • ارسال در محصولات و خدمات فن آوران

  اولین تولید کننده سیلوهای فلزی (out door) ضد آب وگرد وغبار وسیستم انت

  تولید کننده سیلوهای فلزی موادپودری وگرانول و سیستم انتقال وتوزین بصورت کاملا اتوماتیک
  مکانیزاسیون سیستم ذخیره مواد و انتقال وتوزین برای کارخانجات تولید مواد شیمیایی،صنعتی،معدنی،ماکارونی،نشاسته و.....
  مواد مصرفی شما توسط انواع انتقال دهنده ها ازسیلوی ذخیره تا نقطه مصرف انتقال داده شده ودر صورت نیاز بصورت تفکیکی و یا باهم توزین شده ودر اختیار قرار میگیرد کلیه مراحل بصورت کاملا اتوماتیک انجام گرفته وکلیه گزارشهای عملکرد سیستم و آمار مصرفی در هر لحظه که نیاز باشد در اختار شما قرار میگیرد.
  مزایای سیستم به شرح ذیل میباشد:
  - 1 قابلیت گزارش گیری میزان مصرف در هر لحظه که نیاز باشد
  2 - قابلیت نمایش وضعیت کنترلی سیستم جهت انتخاب نوع مواد وهدایت به میکسرویا اکسترودرها
  - 3 قابلیت نمایش عملکرد کلیه ماشین آلات توسط فلودیاگرام رنگی
  4 - قابلیت تر

  بیشتر اولین تولید کننده سیلوهای فلزی (out door) ضد آب وگرد وغبار    وسیستم انت
 • ارسال در محصولات و خدمات فن آوران

  اولین تولید کننده سیلوهای فلزی (out door) ضد آب وگرد وغبار وسیستم انت

  تولید کننده سیلوهای فلزی موادپودری وگرانول و سیستم انتقال وتوزین بصورت کاملا اتوماتیک
  مکانیزاسیون سیستم ذخیره مواد و انتقال وتوزین برای کارخانجات تولید مواد شیمیایی،صنعتی،معدنی،ماکارونی،نشاسته و.....
  مواد مصرفی شما توسط انواع انتقال دهنده ها ازسیلوی ذخیره تا نقطه مصرف انتقال داده شده ودر صورت نیاز بصورت تفکیکی و یا باهم توزین شده ودر اختیار قرار میگیرد کلیه مراحل بصورت کاملا اتوماتیک انجام گرفته وکلیه گزارشهای عملکرد سیستم و آمار مصرفی در هر لحظه که نیاز باشد در اختار شما قرار میگیرد.
  مزایای سیستم به شرح ذیل میباشد:
  - 1 قابلیت گزارش گیری میزان مصرف در هر لحظه که نیاز باشد
  2 - قابلیت نمایش وضعیت کنترلی سیستم جهت انتخاب نوع مواد وهدایت به میکسرویا اکسترودرها
  - 3 قابلیت نمایش عملکرد کلیه ماشین آلات توسط فلودیاگرام رنگی
  4 - قابلیت تر

  بیشتر اولین تولید کننده سیلوهای فلزی (out door) ضد آب وگرد وغبار    وسیستم انت
 • ارسال در محصولات و خدمات فن آوران

  تولید کننده سیلوهای فلزی (out door)

  تولید کننده سیلوهای فلزی موادپودری وگرانول و سیستم انتقال وتوزین بصورت کاملا اتوماتیک
  مکانیزاسیون سیستم ذخیره مواد و انتقال وتوزین برای کارخانجات تولید مواد شیمیایی،صنعتی،معدنی،ماکارونی،نشاسته و.....
  مواد مصرفی شما توسط انواع انتقال دهنده ها ازسیلوی ذخیره تا نقطه مصرف انتقال داده شده ودر صورت نیاز بصورت تفکیکی و یا باهم توزین شده ودر اختیار قرار میگیرد کلیه مراحل بصورت کاملا اتوماتیک انجام گرفته وکلیه گزارشهای عملکرد سیستم و آمار مصرفی در هر لحظه که نیاز باشد در اختار شما قرار میگیرد.
  مزایای سیستم به شرح ذیل میباشد:
  - 1 قابلیت گزارش گیری میزان مصرف در هر لحظه که نیاز باشد
  2 - قابلیت نمایش وضعیت کنترلی سیستم جهت انتخاب نوع مواد وهدایت به میکسرویا اکسترودرها
  - 3 قابلیت نمایش عملکرد کلیه ماشین آلات توسط فلودیاگرام رنگی
  4 - قابلیت تر

  بیشتر تولید کننده سیلوهای فلزی (out door)