www.sanat.ir/abadehcement

سيمان آباده

سيمان

معرفی سيمان آباده

  • سيمان آباده
  • تلفن: 07534335335
  • آدرس: آباده. كيلومتر 30 جاده آباده شيراز

شرکت سيمان آباده (سهامی عام) در سال 1364، به منظور احداث کارخانه سيمان در شهرستان آباده با سرمايه اوليه 140 ميليون ريال تأسيس شد. در همان سال، موافقت اصولی احداث يک واحد کارخانه سيمان به ظرفيت 165.000 تن در سال، بنام شرکت صادر شد. کارخانه با مشارکت بانک صادرات ايران با سرمايه 9000 ميليون ريال ساخته شد و در سال 1372 راه اندازی گرديد. شرکت در سال 1379 کليه اقساط مربوط به تسهيلات دريافتی را پرداخت و با بانک تسويه نمود. در طول سالهای بهره برداری از کارخانه، مهمترين هدف مديريت شرکت، افزايش کيفيت سيمان توليدی بوده است و نتيجه آن اينکه شرکت سيمان آباده، تأمين کننده سيمان برای پروژه های عظيم عمرانی، از جمله سدهای سيوند، ملاصدرا و سلمان فارسی بوده است. تنوع محصولات توليدی، از ويژگی های ديگر کارخانه سيمان آباده می باشد. در حال حاضر مجوز و امکان توليد سيمان تيپ 425-1، تيپ 2، تيپ 5 و PKZ موجود است. تحويل سيمان بصورت فله و همچنين پاکت های 50 کيلوگرمی و کيسه های جامبوبک 500 کيلوگرمی تا يک تنی امکان پذير است.

شرکت سيمان آباده از پيشگامان صادرات سيمان به کشورهای عراق و امارات متحده عربی بوده است. پيرو تصميمات هیأت مديره شرکت در سال 1382، عمليات طرح افزايش ظرفيت کارخانه از 500 به 1200 تن کلينکر در روز، از سال 1383 آغاز شد و در اسفندماه 1386، عمليات با موفقيت به پايان رسيد و توليد کلينکر از 22/12/1386 با ظرفيت جديد 1200 تن در روز آغاز شد. انجام اين طرح، حدود 320 ميليارد ريال هزينه دربرداشت و در انجام آن شصت و پنج گروه کاری اعم از مشاور و پيمانکار با شرکت سيمان آباده همکاری داشته اند.
شرکت سيمان آباده، در کنار توليد سيمان، يکی از دوستداران محيط زيست بوده و با احداث حدود 40 هکتار فضای سبز در بيرون کارخانه و در حاشيه جاده آباده – شيراز و همچنين حدود 3 هکتار زيتون کاری در داخل کارخانه، گامی موثر در جهت احيای فضای سبز برداشته است.