www.sanat.ir

آب ژاول

آب ژاول محلولی است حاوی درصدی از هیپوکلریت سدیم در آب. این نسبت بسته به مصارف مختلف، متفاوت است  رنگ آن نزدیک به زرد است و طعم و بوی تندی دارد و معمولا برای گندزدایی، سفیدکردن و بوزدایی به کار می‌رود.
اطلاع از لیست قیمت، مشخصات، تصاویر و فیلم ها، نمایندگی ها، شرکت ها، تامین کنندگان و فعالین مربوط به فروش آب ژاول
برای اطلاع بیشتر درباره شرایط فروش آب ژاول با عرضه کنندگان  و تولیدکنندگان آب ژاول در لیست زیر تماس بگیرید. 


مشاهده نمایید: شرکت های آب ژاول