www.sanat.ir

آسفالت

آسفالت ماده‌ای ترکیبی است که از مخلوط کردن شن و ماسه و قیر ساخته می‌شود و در ساخت جاده، باند فرودگاه و پشت بام ساختمان‌ها به کار گرفته می‌شود. انواع آسفالت :آسفالت گرم، آسفالت حفاظتی و آسفالت سرد


مشاهده نمایید: شرکت های آسفالت