انکوباتور

انکوباتور(Incubator) یک ابزار آزمایشگاهی است که برای کشت و رشد دادن نمونه‌های زنده مانند سلول‌ها یا میکروب‌ها به کار می‌رود.
اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش انکوباتور
جهت کسب اطلاعات  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت انکوباتور، نمایندگی ها ، تامین  کنندگان انکوباتور با  لیست زیر تماس بگیرید. 


مشاهده نمایید: شرکت های انکوباتور