بالابر برقی

بالابر برقی از انواع بالابرهایی است که با سیستم برق (شهری یا باطری) کار می کند...


مشاهده نمایید: شرکت های بالابر برقی