بالابر مفصلی

بالابر مفصلی جهت دسترسی به ارتفاعات مختلف از ۱۰ الی ۲۵ متر، قابل استفاده می باشد. حرکت بازوهای (بوم) این مدل بالابرها به شکل مفصل بوده و قدرت مانور بالایی را ایجاد می‌نماید. این نوع بالابرها نیز دارای انواع خود محرک  (دیزلی، برقی) یا قابل نصب بر روی خودرو و نبز قابل یدک بوده و دسترسی افقی از ۵ متر به بالا را ایجاد می‌نمایند. ظرفیت این بالابرها از ۲۰۰ کیلوگرم به بالا متغیر است.
اطلاع از لیست قیمت بالابر مفصلی  تصاویر و فیلم ها، نمایندگی ها، شرکت ها، تامین کنندگان و فعالین مربوط به بالابر مفصلی با لیست زیر در سایت صنعت تماس بگیرید


مشاهده نمایید: شرکت های بالابر مفصلی