تابلو برق

تابلو برق یک محفظه برای نصب و سیم بندی تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که کلیدها و قطعات کنترلی و حفاظتی و لوازم نمایشگر روی آن نصب می‌شوند. همچنین تابلوهای برق جهت جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربرانِ تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی استفاده می‌شوند.


مشاهده نمایید: شرکت های تابلو برق
تابلو برق

تابلو برق

آذر منیر تابلو برق
آذربایجان شرقی، شهرک صنعتی صنایع ساختمانی تبریز
تابلو برق

تابلو برق

بهسام
تهران، شهرک صنعتی پیشوا