ترمومتر

ترمومتر، مشاهده محصولات و خدمات مرتبط با ترمومتر: برای دیدن اطلاعات بیشتر، شرکت ها، قیمت ها و تامین کننده های ترمومتر می توانید از بخش جستجوی سایت صنعت کمک بگیرید و یا صفحات پیشنهادی را بررسی نمایید.
مشاهده نمایید: شرکت های ترمومتر
مینی ترمومتر لیزری دیجیتال یونیتی UNI-T UT306A

مینی ترمومتر لیزری دیجیتال یونیتی UNI-T UT306A

قیمت: ٧٨۵,٠٠٠ تومان
دارمکو
خراسان رضوی، مشهد
ترمومتر نفوذی غذا یونیتی UNI-T A61

ترمومتر نفوذی غذا یونیتی UNI-T A61

قیمت: ۴۵٠,٠٠٠ تومان
دارمکو
خراسان رضوی، مشهد
ترمومتر لیزری تفنگی 550 درجه وینتکت WINTACT WT550

ترمومتر لیزری تفنگی 550 درجه وینتکت WINTACT WT550

قیمت: ۶٨٠,٠٠٠ تومان
دارمکو
خراسان رضوی، مشهد
ترمومتر لیزری تفنگی 400 درجه یونیتی UNI-T UT300S

ترمومتر لیزری تفنگی 400 درجه یونیتی UNI-T UT300S

قیمت: ٧٧٠,٠٠٠ تومان
دارمکو
خراسان رضوی، مشهد
ترمومتر لیزری DIGITAL بنتک BENETECH GM900

ترمومتر لیزری DIGITAL بنتک BENETECH GM900

قیمت: ١,۴٨۵,٠٠٠ تومان
دارمکو
خراسان رضوی، مشهد
ترمومتر لیزری 1100 درجه یونیتی UNI-T UT302C+

ترمومتر لیزری 1100 درجه یونیتی UNI-T UT302C+

قیمت: ٢,٨۵٠,٠٠٠ تومان
دارمکو
خراسان رضوی، مشهد
ترمومتر لیزری 500 درجه سانتی گراد یونیتی UNI-T UT3

ترمومتر لیزری 500 درجه سانتی گراد یونیتی UNI-T UT3

قیمت: ۵٨٠,٠٠٠ تومان
دارمکو
خراسان رضوی، مشهد
ترمومتر لیزری 400 درجه یونیتی UNI-T UT300A PLUS

ترمومتر لیزری 400 درجه یونیتی UNI-T UT300A PLUS

قیمت: ٧۵۵,٠٠٠ تومان
دارمکو
خراسان رضوی، مشهد
ترمومتر دیجیتال تماسی دو کانال یونیتی UNI-T UT320D

ترمومتر دیجیتال تماسی دو کانال یونیتی UNI-T UT320D

قیمت: ٩١۵,٠٠٠ تومان
دارمکو
خراسان رضوی، مشهد
ترمومتر تماسی مولتی ترموکوبل حافظه دار یونیتی UNI-

ترمومتر تماسی مولتی ترموکوبل حافظه دار یونیتی UNI-

قیمت: ٣,٩٢٠,٠٠٠ تومان
دارمکو
خراسان رضوی، مشهد
ترمومتر تماسی تک کانال یونیتی UNI-T UT320A

ترمومتر تماسی تک کانال یونیتی UNI-T UT320A

قیمت: ۶٧٠,٠٠٠ تومان
دارمکو
خراسان رضوی، مشهد