www.sanat.ir

دستگاه معاینه فنی خودرو

دستگاه معاینه فنی خودرو دستگاهی است که  حرکت خودرو را در مسیر مستقیم مورد بررسی قرار میدهد. در مرحله بعدی کمک های خودرو را تست می کند و بعد از آن  وضعیت ترمزها و چراغها خودرو  را بررسی می کند و در انتها با استفاده از دستگاه سوخت سنج می توان از آلودگی هوا جلوگیری کرد. معاینه فنی باید سالی یکبار انجام گیرد. اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش دستگاه معاینه فنی خودرو جهت کسب اطلاع  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش دستگاه معاینه فنی خودرو، نمایندگی ها ، تامین  کنندگان  و شرکت های فروش دستگاه معاینه فنی خودرو با لیست زیر تماس بگیرید.