www.sanat.ir

دماسنج طبی

دماسنج طبی برای سنجش دمای بدن بیماران به کار می‌رود. دارای مخزن جیوه و استوانه شیشه‌ای مدرج است که از ۳۵ تا ۴۲ درجه بندی شده‌است . دماسنج در زیر زبان، زیر بغل یا مقعد قرار می‌گیرد. امروزه از دماسنج‌های دیجیتال نیز استفاده می‌شود.


دماسنج

صنایع بسته بندی مسائلی

  در شهرک صنعتی جی اصفهان

تولید ماشین آلات بسته بندی

03135723006 09913875683

www.masaelipack.com