دماسنج طبی

دماسنج طبی برای سنجش دمای بدن بیماران به کار می‌رود. دارای مخزن جیوه و استوانه شیشه‌ای مدرج است که از ۳۵ تا ۴۲ درجه بندی شده‌است . دماسنج در زیر زبان، زیر بغل یا مقعد قرار می‌گیرد. امروزه از دماسنج‌های دیجیتال نیز استفاده می‌شود.


مشاهده نمایید: شرکت های دماسنج طبی
دستگاه آب مقطرگیری

دستگاه آب مقطرگیری

قیمت: ١٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
شرکت کارن اطلس پژوه
تهران، تهران