دماسنج طبی

دماسنج طبی برای سنجش دمای بدن بیماران به کار می‌رود. دارای مخزن جیوه و استوانه شیشه‌ای مدرج است که از ۳۵ تا ۴۲ درجه بندی شده‌است . دماسنج در زیر زبان، زیر بغل یا مقعد قرار می‌گیرد. امروزه از دماسنج‌های دیجیتال نیز استفاده می‌شود.


مشاهده نمایید: شرکت های دماسنج طبی
کالیبراتور ترمومتر لیزری ASTIAK-B

کالیبراتور ترمومتر لیزری ASTIAK-B

قیمت: ١١١ تومان
کالجو
البرز، کرج
حمام کالیبراسیون منفی 35 HIRSA

حمام کالیبراسیون منفی 35 HIRSA

قیمت: ١١ تومان
کالجو
البرز، کرج
حمام کالیبراسیون منفی 70 درجه TENSER PLUS

حمام کالیبراسیون منفی 70 درجه TENSER PLUS

قیمت: ١١١,١١١ تومان
کالجو
البرز، کرج
حمام کالیبراسیون پرتابل APROND

حمام کالیبراسیون پرتابل APROND

قیمت: ١١١,١١١ تومان
کالجو
البرز، کرج
حمام کالیبراسیون منفی 25 درجه GALOS

حمام کالیبراسیون منفی 25 درجه GALOS

قیمت: ١,١١١ تومان
کالجو
البرز، کرج
حمام کالیبراسیون منفی 35 درجه GALOS PLUS

حمام کالیبراسیون منفی 35 درجه GALOS PLUS

قیمت: ١١,١١١ تومان
کالجو
البرز، کرج
کوره کالیبراسیون خشک 600 درجه JABAN

کوره کالیبراسیون خشک 600 درجه JABAN

قیمت: ١١,١١١ تومان
کالجو
البرز، کرج