www.sanat.ir

دماسنج طبی

دماسنج طبی برای سنجش دمای بدن بیماران به کار می‌رود. دارای مخزن جیوه و استوانه شیشه‌ای مدرج است که از ۳۵ تا ۴۲ درجه بندی شده‌است . دماسنج در زیر زبان، زیر بغل یا مقعد قرار می‌گیرد. امروزه از دماسنج‌های دیجیتال نیز استفاده می‌شود.

صفحات پیشنهادی: دماسنج، دماسنج طبی
دماسنج
آگهی ویژه در صنعت
دستگاه بسته بندی دماسنج طبی

دستگاه بسته بندی دماسنج طبی

http://masaelipack.com/product/دستگاه-بسته-بندی-دماسنج-طبی/...

  در شهرک صنعتی جی اصفهان   مشابه