www.sanat.ir

شهرک صنعتی مرودشت فارس

شهرک صنعتی مرودشت : واقع در استان فارس شهرستان مرودشت می باشد .مساحت کلی شهرک 41 هکتارو مساحت صنعتی 25 هکتار می باشد. موقعیت جغرافیایی آن تا مرکزاستان 60 کیلومتر -وفاصله تا نزدیکترین شهرستان 5 کیلومتر

 

آدرس شهرک صنعتی مرودشت: کمربندی مجاور روستای فتح آباد مرودشت

 

نام بعضی از شرکت های مستقردر این شهرک صنعتی عبارتند از : خوراک دام فتح دانه مهام آروند - تولیدی نون اشرافی - شیراز چلیک


مرودشت فارس