www.sanat.ir

مخزن هوا

مخزن هوا دستگاهی است که هوای موردنیاز سیستم ، برای زمان های اوج مصرف را ذخیره می کند.و همچنین باعث خنک سازی هوای فشرده ، جداسازی مقداری از رطوبت وروغن موجود در هوای تولیدشده می شود . فشار آن از ۸ تا ۱۳ بار متغیر است ظرفیت مخزن هوا: 1000 تا 10000 لیتر
قیمت مخزن هوا بر اساس مترمکعب آن محاسبه می گردد.
برای اطلاع از لیست قیمت  مخزن هوا ، مشخصات، تصاویر و نمایندگی ها، شرکت ها، تامین کنندگان و فعالین مربوط به مخزن هوا با شرکت های زیر تماس بگیرید.