www.sanat.ir

ناحیه صنعتی کوثر (بیمرغ) خراسان رضوی

ناحیه صنعتی کوثر (بیمرغ) واقع در استان خراسان رضوی دارای عرض جغرافیایی 34.3877335 و طول جغرافیایی 58.8022804 می باشد. برای دسترسی به ناحیه صنعتی کوثر (بیمرغ) می توانید، مطابق با نقشه و آدرس ناحیه صنعتی کوثر (بیمرغ)، روی کلیدهای مسیریابی، کلیک نمایید. همچنین برای مشاهده لیست شرکت ها و محصولات و خدمات مختلف در ناحیه صنعتی کوثر (بیمرغ) می توانید لیست زیر را بررسی کنید و یا در سایت صنعت جستجو نمایید.


بیمرغ خراسان رضوی
آگهی ویژه در صنعت نتیجه ای یافت نشد! به جای ناحیه صنعتی کوثر (بیمرغ) خراسان رضوی
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.

not found in sanat.ir