www.sanat.ir

ناحیه صنعتی کوزه کنان شبستر آذربایجان شرقی

ناحیه صنعتی کوزه کنان شبستر: واقع در استاآذربایجان شرقی شهرستان شبسترمی باشد .مساحت کلی شهرک 10 هکتارو مساحت صنعتی 5 هکتار می باشد. 

 

آدرس ناحیه صنعتی کوزه کنان شبستر : 15 کیلومتری جاده شبستر به تسوج

 

نام بعضی از شرکت های مستقر در این شهرک صنعتی عبارتند از : نیکان عسل ( درنیان ) - بستو مارکارون - خوراک دام شادبخش

 

 


شبستر آذربایجان شرقی
آگهی ویژه در صنعت نتیجه ای یافت نشد! به جای ناحیه صنعتی کوزه کنان شبستر آذربایجان شرقی
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.

not found in sanat.ir